NL     ENG

Welkom bij EU-Advice

Bij EU-Advice weten wij wat er speelt op Europees en nationaal niveau en wordt de vertaling gemaakt van wat Europees beleid en Europese wetgeving kan betekenen voor uw bedrijf of overheidsorganisatie.

EU-Advice biedt u oplossingen met een aanpak voor duurzaam resultaat. Dit doen wij onder andere door projecten te leiden, subsidies aan te vragen, te adviseren over lobbystrategieën en prestentaties en workshops te geven. De werkzaamheden die genoemd zijn, worden uitgevoerd op verschillende onderwerpen. Wij helpen u om Europese ontwikkelingen in kaart te brengen en hierop in te spelen. Dit kan gaan over zowel beïnvloeding van beleid als over subsidies. Daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

EU-Advice staat ingeschreven in het Europese transparantieregister en is lid van de BVPA

Lees meer...

Contact

CONTACT

EU-Advice
Utrecht - Houten

T: 06 193 08 065
E: info@eu-advice.euProjectleiding

Wij leiden projecten binnen organisaties en coördineren samenwerking tussen verschillende partijen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Gemeente Leiden: Opzetten van een project voor regionale samenwerking binnen de triple helix om jongeren naar werk te begeleiden.

Lobby

Wij adviseren u over zowel Europese als nationale lobbystrategieën en voeren dit voor u uit. Hoe kunt u uw standpunten omzetten in een lobbydossier en een proactieve strategie om deze punten te verwezenlijken? Met welke actoren treedt u in overleg? Dit zijn de vragen waar wij u een antwoord op geven, waarna wij het traject oppakken.

Branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen: Lobby voor het promoten van Groene Steden en het concept van De Levende Tuin.

Subsidies

Wij zijn op de hoogte van de Europese en nationale subsidieprogramma’s. Hierdoor kunnen wij u van goed advies voorzien over hoe uw project in aanmerking kan komen voor subsidies, en kunnen wij de aanvraag voor u doen.

Re-integratiebedrijf Staatvandienst: voor het re-integratiebureau Staatvandienst aansluiten bij verschillende sectorplannen.

Presentaties/workshops en werkbezoeken Brussel

Wij geven regelmatig presentaties over nieuwe beleidsontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en regionale samenwerking. Daarnaast organiseren wij werkbezoeken aan Brussel.

Gemeente Súdwest-Fryslân: presentatie en workshop over EU subsidiemogelijkheden en de aanpak om deze subsidies aan te vragen.

Vereniging van Openbare Bibliotheken: organisatie van een ontbijtsessie in Brussel met Europarlementariërs en andere belanghebbenden.